Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Tin tức

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý

QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHÃN HÀNG HÓA
Ngày 14/04/2017, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thay thế cho Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về nhãn hàng hóa, có hiệu lực vào ngày 01/06/2017 (Nghị định số 43).

Vi phạm trong hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập