Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường Số 3 thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá hàng nhập lậu

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 5 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sả

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thành lập Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn
Ngày 11 tháng 10 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 3660/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 2 thông báo

Bộ Công Thương triển khai Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg
Khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Cơ động quản lý thị trường thông báo

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 1 thông báo

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu gái tài sản
Đội Quản lý thị trường số 2 thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập