Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Tin tức chung

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài là là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công bố kết luận thanh tra
Công bố kết luận thanh tra
Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả thanh tra chuyên ngành đối với Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập