Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông tư số 34/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014 của Bộ Công Thương quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 34/2014/TT-BCT quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 và thay thế Quyết định số 0471/1998/QĐ-BTM ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cục Quản lý thị trường đăng toàn văn Thông tư này trên Website của Cục để các tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu, áp dụng.

 

Link download:

Download TT34 tại đây

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập