Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CHI CỤC QLTT TỈNH BẮC KẠN   

ĐỘI CƠ ĐỘNG QLTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TB - ĐCĐQLTT

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

        

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

                           

          Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0000366, 0000367/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2017 và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0000368/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2017, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0000369/QĐ-XPVPHC ngày 08/11/2017 của Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ các Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 0000584, 0000568/BB-TTTV ngày 23/10/2017; số 0000569/BB-TTTV ngày 24/10/2017; số 0000570/BB-TTTV ngày 08/11/2017  của Đội Cơ động QLTT tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ các Biên bản xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính các ngày 23/10/2017, 24/10/2017, 08/11/2017 của Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn,

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn

1.2. Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản: : Áo nhiệt, bộ sơ sinh, Quần tất các loại, chân váy, áo khoác Kaki, áo da, áo len các loại, áo vét, áo gió, áo thun + nỉ, quần thun + nỉ, quần tất, khăn quàng cổ, giầy các loại, tất các loại.

2.2. Số lượng: Áo nhiệt: 40 cái, bộ sơ sinh: 36 bộ, Quần tất các loại: 84 chiếc, áo giữ nhiệt: 06 cái, chân váy: 03 cái, áo len: 03 cái, áo khoác Kaki: 02 cái, áo da: 04 cái, áo len các loại: 101 cái, áo vét: 08 cái, áo gió: 17 cái, áo thun + nỉ: 75 cái, quần thun + nỉ: 52 cái, quần tất: 36 cái, khăn quàng cổ: 18 cái, giầy các loại: 35 đôi, tất các loại: 90 đôi.

2.3. Chất lượng: Còn mới

2.4. Giá khởi điểm: 21.555.000 đồng (Hai mươi mốt triệu năm trăm năm mươi năm nghìn đồng)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 3 năm trở lên; Có ít nhất 03 đấu giá viên trở lên);

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính)

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

                  

Nơi nhận:       

- Trang thông tin điện tử Chi cục QLTT Bắc Kạn;

- Lưu: HSVV, TCHC.

ĐỘI TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Đức Lâm

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập