Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản

Căn cứ điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản sau:

            Tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước gồm  1.478 đôi dày, dép nữ các loại (Xuất xứ nước ngoài).

           Giá khởi điểm là: 29.560.000 đ (Hai mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

           - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 22/09/2017 đến hết ngày 25/09/2017.

          - Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: tổ 8A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

            Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí sau:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

             Vậy, thông báo để các tổ chức đấu giá biết./. 

                                                                                    ĐỘI TRƯỞNG

                                                                                    (Đã ký)

                                                                                      Tạ Đức Lâm

       

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập