Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 TỈNH BẮC KẠN

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3

 

 
   

Số: 04/TB-ĐS3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG  BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-ĐS3 ngày 01/4/2020 của Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực, phương án tổ chức đấu giá của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bắc Kạn đã nộp hồ sơ theo đúng quy định.

Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, để thu tiền nộp ngân sách Nhà nước đối với 01 lô tài sản gồm:

 ĐVT: Đồng

STT

Tiền hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Trị giá

1

Mũi khoan bê tông các loại

Hộp

145

70

10.150

2

Lưỡi cắt gỗ các loại

Cái

73

11

803

3

Lưỡi cắt gạch các loại

Cái

207

13

2.691

4

Lưỡi cắt sắt các loại

Cái

1.300

2,1

2.730

5

Kìm các loại

Cái

195

20

3.900

6

Chổi than

Hộp

120

23

2.760

7

Giấy ráp gỗ

Hộp

34

48

1.632

8

Tô vít các loại

Cái

388

13

5.044

9

Thước dây

Cái

369

15

5.535

10

Mỏ hàn

Cái

30

25

750

11

Mũi khoan bê tông 6

600

4

2.400

12

Mũi đục bê tông

Cái

154

9

1.386

13

Mũi khoan bê tông 10

Cái

63

10

630

14

Giấy ráp tường

Hộp

6

135

810

15

Kéo các loại

Cái

40

20

800

16

kìm hàn sắt

Cái

32

17

544

17

Mũi khoan inox

Hộp

109

16

1.744

18

Bàn chà sắt

Hộp

30

10

300

19

Khò gas

Cái

9

30

270

20

Mũi khoan gạch ốp lát

Hộp

137

20

2.740

21

Cưa gỗ

Cái

11

40

440

22

Kéo cắt ống nhựa

Cái

12

40

480

23

Cờ lê

Cái

125

8

1.000

Tổng

4.189

 

49.539

 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá được lựa chọn:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn.

- Người đứng đầu: Bà Ngô Lan Phương; chức vụ: Giám đốc; chức danh Đấu giá viên.

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Mã số thuế: 470011664-004

- Văn bản pháp lý thành lập: Quyết định số 2889/QĐ-UB ngày 29/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 49.539.000 đồng (Bốn mươi chín triệu năm trăm ba mươi chín nghìn đồng).

3. Bước giá tối thiểu/01 lần trả giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

Đề nghị Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn đến làm việc với Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn để đàm phán ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm DVBĐGTS Bắc Kạn;

- Lưu đội.

 ĐỘI TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Đức Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập