Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CỤC QLTT TỈNH BẮC KẠN

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3

 

 
 
 

 

 

 

Số: 08/TB-ĐQLTTS3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG  BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 07/TB-QLTT ngày 08/11/2019 của Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực, phương án tổ chức đấu giá của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bắc Kạn đã nộp hồ sơ theo đúng quy định.

Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, để thu tiền nộp ngân sách Nhà nước đối với  lô tài sản gồm:

 

STT

TÊN HÀNG HOÁ, XUẤT XỨ

SỐ LƯỢNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

01

Bảng thông minh

90

Chiếc

50.000

4.500.000

02

Khung rèm

10

Chiếc

250.000

2.500.000

03

Thảm  lót chân

63

Chiếc

35.000

2.205.000

04

Quần dài trẻ em

02

Chiếc

30.000

60.000

05

Áo khoác trẻ em

04

Chiếc

50.000

200.000

06

Áo khoác người lớn

06

Chiếc

100.000

600.000

07

Áo phông người lớn

05

Chiếc

80.000

400.000

08

Quần áo ngủ người lớn

10

Bộ

80.000

800.000

09

Quần xịp đùi

03

Chiếc

20.000

60.000

10

Âm ly

01

Chiếc

1.100.000

1.100.000

11

Vali kéo

01

Chiếc

300.000

300.000

12

Bảng mạch máy tính

02

Chiếc

550.000

1.100.000

13

Giầy người lớn

07

Đôi

100.000

700.000

14

Giầy trẻ em

03

Đôi

40.000

120.000

15

Dép người lớn

02

Đôi

50.000

100.000

16

Đồng hồ đeo tay

04

Chiếc

300.000

1.200.000

17

Ga trải giường

02

Chiếc

120.000

240.000

18

Ba lô

102

Chiếc

60.000

6.120.000

19

Bảng màu

20

Chiếc

10.000

200.000

 

Tổng

22.505.000

 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá được lựa chọn:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn.

- Người đứng đầu: Bà Ngô Lan Phương; chức vụ: Giám đốc; chức danh Đấu giá viên.

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Mã số thuế: 470011664-004

- Văn bản pháp lý thành lập: Quyết định số 2889/QĐ-UB ngày 29/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 22.505.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm linh năm nghìn đồng)

Đề nghị Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn đến làm việc với Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn để đàm phán ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm DVBĐGTS Bắc Kạn;

- Lưu đội.

ĐỘI TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Đức Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập