Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo bán đấu giá tài sản

CHI CỤC QLTT TỈNH BẮC KẠN

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3

Số: 64/TB-QLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngân Sơn, ngày 14  tháng 11 năm 2017

 

THÔNG  BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản 2016;

Căn cứ biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 0000509/BB-TTTV ngày 31/10/2017 và số 0000510/BB-TTTV ngày 14/11/2017 của Đội QLTT Số 3,

Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Thông tin tài sản đấu giá.

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản:

Lô 1: Vỏ chăn 59 chiếc; Dép mùa đông 110 đôi.

Lô 2: Rổ rá nhựa, I nốc 70 cái; giầy giả da nam, nữ và trẻ em 120 đôi; chăn nỉ 35 chiếc; áo len nam 10 chiếc, áo khoác nam 42 chiếc.

3. Chất lượng: Còn mới.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Lô 1: 5.100.000 đồng (Năm triệu một trăm nghìn đồng chẵn./.)

Lô 2: 15.040.000 đồng (Mười năm triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.)

5.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản;

Tổ chức đấu giá có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên;

Có tối thiểu 02 đấu giá viên trở lên; Phương án đấu giá khả thi;

Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định hiện hành.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Nộp tại trụ sở của người có tài sản đấu giá. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra thông báo.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu hoặc chứng minh thư nhân dân.

Trân trọng./.

- Nơi nhận:

- Trang thông tin ĐT ngành;

- Lưu HSVV.

ĐỘI TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Chiến

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập