Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Ngày 14/04/2017, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thay thế cho Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về nhãn hàng hóa, có hiệu lực vào ngày 01/06/2017 (Nghị định số 43).

Trước đó, Trong thực tế, việc thực hiện ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về nhãn hàng hóa (Nghị định số 89), hiện đang lưu thông trên thị trường, qua quá trình kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng cho thấy bộc lộ một số điểm bất cập cần sửa đổi, tránh việc giả mạo cũng như gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng như: (1) Quy định một số trường hợp không bắt buộc phải ghi nhãn hàng hóa như hàng thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây là những mặt hàng nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng, vì thế cần quy định phải có bao bì nhãn mác thể hiện tên hàng hóa, thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ, hạn sử dụng, cách bảo quản để kiểm soát được nguồn hàng nhập khẩu cũng như hàng hóa sản xuất trong nước của thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng; (2) Trong một số trường hợp yêu cầu ghi nhãn lại chưa phù hợp. Chẳng hạn như quy định hàng hóa phải ghi nhãn đối với các mặt hàng là linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp, thay thế; máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu để phục vụ sản xuất thuộc diện hàng hóa phải ghi nhãn. Trên thực tế, Những mặt hàng này thường không thể có nhãn của nhà sản xuất, không có bao bì, đóng gói hoặc do yêu cầu bảo quản vận chuyển không thể đảm bảo nguyên trạng nhãn trên sản phẩm. Hoặc các phụ tùng được sản xuất hàng loạt để cung cấp cho nhiều nước khác nhau, việc ghi nhãn chỉ thể hiện được danh điểm để phân biệt, nhận biết hàng hóa và một số tiêu chí chung, không thể có nhãn ghi đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại pháp luật Việt Nam; (3) Việc ghi nhãn hàng hóa cũng cần phải được quy định chặt chẽ, tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Bởi hiện nay, trên thị trường qua hoạt động liên doanh gia công sản xuất của thương nhân trong nước thuê phía bạn hàng Trung Quốc gia công sau đó in tiếng Việt Nam trên bao bì sản phẩm là: Hàng sản xuất trên dây chuyền công nghệ Ý, Pháp, Đức, Nhật… nên không thể kiểm soát về nội dung. Trong trường hợp như vậy hàng nhập khẩu có khả năng đánh lừa người tiêu dùng trong nước; Trong trường hợp hàng hóa sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu có ghi xuất xứ hàng hóa là nước nhập khẩu theo hợp đồng xuất khẩu, việc này được hiểu là đã làm sai lệch bản chất của hàng hoá, nhưng Nghị định số 89 không quy định cụ thể, chi tiết về trường hợp này (Khoản 3 Điều 5); (4) Cỡ chữ nhãn hàng quá nhỏ (cỡ chữ giao động khoảng từ 5-8) và kích thước, chiều cao của chữ co vào quá nhỏ không thể đọc được bằng mắt thường. Trong khi Nghị định số 89 chỉ quy định về nội dung, cách thức thể hiện nhãn.  Theo đó, người tiêu dùng cũng như cơ quan chức năng kiểm tra rất khó khăn trong việc nhận biết về sản phẩm trong quá trình sử dụng và kiểm tra việc chấp hành việc ghi nhãn hàng hóa của thương nhân theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường việc áp dụng chế tài còn có điểm bất cập, khó áp dụng.

       

Nghị định số 43 quy định cụ thể về nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước đối với hàng hóa lưu thông, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu. Theo đó:

Những hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh theo Nghị định các loại hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh bao gồm: (1) Bất động sản; (2) Hàng hóa tạm nhập tái xuất; hàng hóa tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm sau đó tái xuất; hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu; hàng hóa trung chuyển; (3) Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; tài sản di chuyển; (4) Hàng hóa bị tịch thu bán đấu giá; (5) Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng; (6) Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu (nông sản, thủy sản, khoáng sản), vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vôi, cát, đá, sỏi, xi măng, đất màu, vữa, hỗn hợp bê tông thương phẩm), phế liệu (trong sản xuất, kinh doanh) không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng; (7) Hàng hóa là xăng dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất lỏng, xi măng rời không có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi tec; (8) Hàng hóa đã qua sử dụng; (9) Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa; (10) Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; hàng hóa là chất phóng xạ, hàng hóa sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhằm khắc phục thiên tai, dịch bệnh; phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy, đường không. Ngoài các khái niệm đã có tại Nghị định số 89, Nghị định số 43 có sửa đổi, bổ sung trong việc giải thích các khái niệm đã có, đồng thời bổ sung một số khái niệm mới như:“hàng hóa đóng gói đơn giản”;“hàng hóa trung chuyển”; “hạn dùng”; “thông tin cảnh báo” và “thông số kỹ thuật”.

Một số quy định cụ thể tại Nghị định số 43 cần quan tâm:

Kích thước nhãn hàng hóa, chữ và số trên nhãn hàng hóa: Được quy định khác hơn so với Điều 7 Nghị định 89, theo đó, Nghị định số 43 quy định phải đáp ứng các yêu cầu: “Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau: (1) Tên hàng hóa; (2) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; (3) Xuất xứ hàng hóa; (4) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 43 và văn bản quy phạm pháp luật liên quan”(tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 43). Kích thước chữ số và chữ phải bảo đảm đủ để đọc bằng mắt thường và đáp ứng các yêu cầu theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 43: “Trong trường hợp hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn thì chiều cao chữ của các nội dung bắt buộc trên nhãn không được thấp hơn 1,2 mm; đối với trường hợp một mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ không được thấp hơn 0,9 mm”.

Tên hàng hóa: Phải ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa (1,2 mm).

Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: Đối với tên riêng của tổ chức, cá nhân và địa danh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt.

Hàng hóa định lượng bằng đại lượng đo lường: Thì phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường. Cách ghi định lượng hàng hóa quy định tại Phụ lục II của Nghị định 43.

Ngày sản xuất, hạn sử dụng hàng hóa: Được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp ghi theo thứ tự khác thì phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt. Cách ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng được quy định cụ thể tại Mục 1 Phụ lục III của Nghị định 43. Hàng hóa có cách ghi mốc thời gian khác với quy định tại khoản 1 Điều này quy định tại Mục 2 Phụ lục III của Nghị định 43.

Xuất xứ hàng hóa: Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết. Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó không được viết tắt.

Thành phần, thành phần định lượng: Được quy định đối với (1) thực phẩm phải ghi thành phần theo thứ tự từ cao đến thấp về khối lượng; (2) Đối với thuốc dùng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phải ghi thành phần và hàm lượng các hoạt chất; (3) đối với mỹ phẩm phải ghi thành phần bao gồm cả các chất phụ gia; (4) Đối với đồ gia dụng kim khí, đồ dùng được chế tạo từ một loại nguyên liệu chính quyết định giá trị sử dụng thì phải ghi tên thành phần nguyên liệu chính cùng với tên hàng hóa và không phải ghi thành phần và thành phần định lượng. Thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa có cách ghi khác với quy định tại khoản 3 Điều 16 quy định tại Phụ lục IV của Nghị định 43.

Thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo của hàng hóa: Có cách ghi khác với quy định tại Điều 17 thì ghi theo quy định tại Phụ lục V của Nghị định 43 và các văn bản pháp luật liên quan.

Các nội dung khác thể hiện trên nhãn hàng hóa liên quan đến mã số, mã vạch, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và những nội dung khác (nếu có). Nhãn hàng hóa không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Các thông tin phải thể hiện đối với hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóa dạng rời không có bao bì thương phẩm: Hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóa dạng rời là phụ gia thực phẩm, hóa chất, không có bao bì thương phẩm để bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân bán hàng phải công khai các thông tin sau để người tiêu dùng nhận biết: (1) Tên hàng hóa; (2) Hạn sử dụng; (3) Cảnh báo an toàn (nếu có); (4) Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; (5) Hướng dẫn sử dụng.

Nghị định số 43 còn quy định điều khoản chuyển tiếp đối với hàng hóa có nhãn đúng quy định tại Nghị định số 89 quy định về nhãn hàng hóa đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước thời điểm Nghị định số 43 có hiệu lực thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó. Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa đúng quy định tại Nghị định số 89 đã được sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định số 43 có hiệu lực được tiếp tục sử dụng, nhưng không quá 02 năm kể từ ngày Nghị định 43 có hiệu lực thi hành./.

    Ngôn Thị Hiền –  Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập