Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 19/7/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định bao gồm 4 chương và 35 điều.

Nghị định Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức phạt và mức phạt đối với các hành vi vi phạm về: Đo lường; Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Nhãn và mã số mã vạch.

Nghị định quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính của một số lực lượng trong đó cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý theo quy định tại Điều 45 và Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2013 và thay thế Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập