Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Công bố kết luận thanh tra

Ngày 23/9/2019 Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-CQLTT về việc thanh tra chuyên ngành (Quyết định số 95), theo đó: ngày 30/9/2019 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 95 đã tổ chức công bố quyết định thanh tra; từ ngày 01/10/2019 đến ngày 28/10/2019 Đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại trụ sở chính Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An, địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Qua báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành đối với Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An, địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Công ty) của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến góp ý của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn và ý kiến của Công ty (tổ chức là đối tượng thanh tra), Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết luận như sau:

1. Khái quát chung

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp: 4700269035; đăng ký lần đầu ngày 01/12/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 25/02/2019; chủ sở hữu Bà Đỗ Thị Vân Anh, sinh ngày 27/02/1993, Số CMND 095169930, người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Lê Thành Công, chức vụ: Giám đốc, sinh ngày 01/9/1992, số CMND 095199151; đến thời điểm thanh tra Công ty đang hoạt động kinh doanh bình thường. Hoạt động thực tế của Công ty: Công ty bắt đầu phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa từ Quý III năm 2018, thời kỳ từ 01/01/2018 đến hết tháng 6/2018, công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh, do vậy, hóa đơn chứng từ, hàng hóa mỹ phẩm trong thời kỳ từ 01/01/2018 đến tháng 6/2018 trong thời kỳ thanh tra là không có.

Hoạt động mua hàng hóa của Công ty: Từ tháng 7 năm 2018, Công ty bắt đầu mua hàng hóa là các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Hương. Tổng số hóa đơn mua hàng của Công ty trong thời kỳ thanh tra: 12 hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn điện tử), trong đó: Năm 2018: có 08 hóa đơn; năm 2019: có 04 hóa đơn;

Hoạt động bán hàng hóa của Công ty: Bắt đầu từ tháng 7 năm 2019, Công ty có hoạt động mua, bán hàng. Doanh thu từ tháng 7/2019 đến hết 31/8/2019: 372.009.000 đồng. Tổng số hóa đơn xuất bán của Công ty trong thời kỳ thanh tra: 11 hóa đơn giá trị gia tăng.

Các loại hàng hóa là mỹ phẩm Công ty đã nhập về kho trong thời kỳ thanh tra thể hiện trên hóa đơn mua hàng gồm có 10 mặt hàng, 10 sản phẩm đều là mỹ phẩm sản xuất, lưu thông trong nước Việt Nam, có tên hàng hóa như sau:  (1). Liptick Ladies A; (2). Ladies A whitening face cream ban ngày 30g; (3). Detox & whitening serum face; (4). Body cream Ladies A; (5). Toner Ladies A; (6). Gel làm sạch tế bào da chết (Gel removes dead skin cells); (7). Gel phụ khoa Ladies A; (8). Natural mineral water spray; (9). Ladies A whitening face cream night; (10). Liptick Bee. Trong đó, riêng mặt hàng Liptick Bee Công ty chỉ có 01 sản phẩm để trưng bày, trong thời kỳ thanh tra Công ty không thực hiện hoạt động bán hàng đối với sản phẩm này. Công ty cung cấp 10 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tương ứng với 10 sản phẩm mỹ phẩm có tên hàng hóa nêu trên trong thời kỳ thanh tra và Công ty là thương nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường, thông tin nhà sản xuất là Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam (bản phô tô).

Trong thời kỳ thanh tra Công ty kinh doanh 09 sản phẩm mỹ phẩm, gồm: (1). Liptick Ladies A; (2). Ladies A whitening face cream ban ngày 30g; (3). Detox & whitening serum face; (4). Body cream Ladies A; (5). Toner Ladies A; (6). Gel làm sạch tế bào da chết (Gel removes dead skin cells); (7). Gel phụ khoa Ladies A; (8). Natural mineral water spray; (9). Ladies A whitening face cream night và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Trong thời kỳ thanh tra có 01 sản phẩm Công ty chưa có hoạt động bán hàng, cụ thể sản phẩm có tên hàng hóa: Liptick Bee.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Kết quả kiểm tra, xác minh tình hình hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của Công ty trong thời kỳ thanh tra đối với từng nội dung thanh tra:

- Xem xét tính hợp pháp đối với 12 hóa đơn giá trị gia tăng chứng minh nguồn gốc sản phẩm (hóa đơn điện tử) và 11 hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán hàng hóa của Công ty; 07 hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán khách mua lẻ không lấy hóa đơn đối với số lượng hàng hóa mỹ phẩm công ty kinh doanh trong thời kỳ thanh tra còn tồn đến 31/8/2019.

- Xem xét chất lượng hàng hóa: Các giấy tờ chứng minh chất lượng sản phẩm Công ty kinh doanh trong thời kỳ thanh tra, gồm: 10 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong thời kỳ thanh tra (bản phô tô), Công ty là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.

- Xem xét việc thực hiện ghi nhãn hàng hóa mỹ phẩm trong thời kỳ thanh tra của Công ty kinh doanh đối với 06 sản phẩm còn lưu tại kho đến thời điểm thanh tra trong các ngày 01, 02 tháng 10 năm 2019.

a) Về hóa đơn chứng từ:

Năm 2018: Công ty nhập hàng hóa thể hiện trên 08 hóa đơn mua hàng, bên bán là: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương, MST: 0106902706, địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam,gồm 08 hóa đơn số:

(1). Số 0000437 ngày 08/11/2018;

(2). Số 0000441 ngày 09/11/2018;

(3). Số 0000444 ngày 12/11/2018;

(4). Số 0000451 ngày 14/11/2018;

(5). Số 0000458 ngày 16/11/2018;

(6). Số 0000463 ngày 23/11/2018;

(7). Số 0000467 ngày 24/11/2018;

(8). Số 0000471 ngày 26/11/2018.

Năm 2019: Công ty nhập hàng hóa thể hiện trên 04 Phiếu nhập kho và 04 hóa đơn GTGT mua hàng, bên bán: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương, MST: 0106902706, địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam,gồm 04 hóa đơn số:

(1). Phiếu nhập kho số 05; HĐGTGT Số 0000952 ngày 10/5/2019;

(2). Phiếu nhập kho số 06; HĐGTGT Số 0000968 ngày 15/5/2019;

(3). Phiếu nhập kho số 07; HĐGTGT Số 0000994 ngày 18/5/2019;

(4). Phiếu nhập kho số 08; HĐGTGT Số 0000037 ngày 25/5/2019.

*.  Hóa đơn GTGT bán hàng của Công ty xuất bán ra thị trường gồm 11 tờ hóa đơn GTGT (xuất tổng hợp khách hàng mua lẻ không lấy hóa đơn):

(1). Số 0000001 ngày 05/7/2019;

(2). Số 0000002 ngày 10/7/2019;

(3). Số 0000003 ngày 15/7/2019;

(4). Số 0000004 ngày 20/7/2019;

(5). Số 0000005 ngày 31/7/2019;

(6). Số 0000006 ngày 05/8/2019;

(7). Số 0000007 ngày 10/8/2019;

(8). Số 0000009 ngày 15/8/2019;

(9). Số 0000010 ngày 20/8/2019;

(10). Số 0000011 ngày 26/8/2019;

(11). Số 0000012 ngày 31/8/2019.

Đến ngày 28 tháng 10 năm 2019, Đoàn thanh tiến hành kiểm kê tài sản, tài sản kiểm kê là các mặt hàng mỹ phẩm Công ty kinh doanh trong thời kỳ thanh tra. Để có đầy đủ tài liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác thanh tra, Đoàn thanh tra yêu cầu Công ty cung cấp thêm hóa đơn bán hàng, báo cáo kết quả kinh doanh đối với các mặt hàng mỹ phẩm tồn đến 31/8/2019 (thời kỳ thanh tra) để có căn cứ xem xét, đối chiếu số lượng mỹ phẩm còn tồn theo thực tế tại thời điểm kiểm kê. Công ty đã cung cấp: (1). Báo cáo số 02/BC-TAMAN ngày 28 tháng 10 năm 2019 kết quả kinh doanh từ 31/8/2019 đến 28/10/2019 đối với số hàng hóa công ty kinh doanh trong thời kỳ thanh tra còn tồn kho đến 31/8/2019 (Báo cáo số 02); (2). 07 hóa đơn GTGT xuất bán sản phẩm, chi tiết:

STT

Số hóa đơn GTGT

Ngày/tháng/năm

Công ty xuất bán

1

0000013

05/9/2019

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Tâm An

2

0000014

10/9/2019

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Tâm An

3

0000015

15/9/2019

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Tâm An

4

0000016

20/9/2019

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Tâm An

5

0000018

28/9/2019

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Tâm An

6

0000024

02/10/2019

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Tâm An

7

0000025

05/10/2019

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Tâm An

           Công ty sử dụng hóa đơn GTGT đúng quy định của Bộ Tài chính; Báo cáo số 02 có số liệu khớp với số liệu tồn, xuất bán theo yêu cầu báo cáo.

          b) Về tài liệu chứng minh chất lượng hàng hóa (mỹ phẩm trong thời kỳ thanh tra): Công ty cung cấp cho đoàn thanh tra 10 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường (bản phô tô), cụ thể:

 

stt

Tên Phiếu, tên sản phẩm công bố, tổ chức công bố

Số Phiếu, ngày cấp

Số tờ

Ghi chú

1

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm , Tên sản phẩm: GEL REMOVES DEAD SKIN CENLLS, do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

Số 2683/18/CBMP-HN ngày 27/4/2018;

 

06

Bản phô tô

2

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm , Tên sản phẩm: TONER LADIES A, do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

Số 2458/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018;

 

06

Bản phô tô

3

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm , Tên sản phẩm: GEL PHỤ KHOA LADIES A, do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

Số 2461/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018;

 

06

Bản phô tô

4

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm , Tên sản phẩm: NATURAL MINERAL WATER SPRAY, do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

Số 2766/18/CBMP-HN ngày 25/5/2018;

 

06

Bản phô tô

5

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm , Tên sản phẩm: LADIES A WHITENING PACE  CREAM NIGHT, do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

Số 2462/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018;

 

06

Bản phô tô

6

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm , Tên sản phẩm: LIP TICK LADIES A, do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

Số 2457/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018;

06

Bản phô tô

7

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, tên sản phẩm:  LADIES A WHITENING FACE do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

Số 2463/2018/CBMP-HN ngày 13/3/2018

05

Bản phô tô

8

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, tên sản phẩm:DETOX & WHITENING SERUM do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

Số 2460/2018/CBMP-HN ngày 13/3/2018

06

Bản phô tô

9

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, tên sản phẩm: BODY CREAM LADIES A do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

Số 2459/18/CBMP-QLD ngày 13/3/2018

06

Bản phô tô

10

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, tên sản phẩm: LIPSTICK BEE do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

Số 2767/18/CBMP-QLD ngày 25/5/2018

06

Bản phô tô

 

Qua kiểm tra, xác minh 10 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đều do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật và còn hiệu lực pháp lý.

c) Về việc thực hiện quy định về nhãn hàng hóa:

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty Tâm An nhập về 10 sản phẩm mỹ phẩm. Tuy nhiên, trong số 10 sản phẩm mỹ phẩm có: 06/10 sản phẩm mỹ phẩm còn sản phẩm để đoàn thanh tra trực tiếp xem xét được nội dung về nhãn hàng hóa. Trong đó có 01 sản phẩm mua để giới thiệu sản phẩm chưa có hoạt động bán hàng ra thị trường (Lipstick bee) ; 04/10 sản phẩm đã bán hết (ngày 28/9/2019). Chi tiết cụ thể như sau:

 

Thứ nhất: Có 06 sản phẩm còn lưu kho tại thời điểm thanh tra, gồm:

(1). Detox & Whitening Serum face:

* Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2460/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018 do Sở Y tế TP. Hà Nội cấp, trong đó:

- Tên Nhãn hàng: LADIES A.

- Tên sản phẩm: DETOX & WHITENING SERUM FACE.

- Thông tin về nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin Công ty đóng gói: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam; Số giấy phép kinh doanh: 4700269035; Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đỗ Thị Vân Anh, chức vụ: Giám đốc;

* Thông tin trên nhãn hàng hóa:

- Tên hàng hóa: DETOX & WHITENING SERUM FACE;

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa:

+ Tên: Không có tên của tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa;

+ Địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Tên, địa chỉ nhà phân phối: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An, địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam;

- Xuất xứ hàng hóa: Sản xuất tại Việt Nam.

- Định lượng: 20ml;

- Thành phần: Purified water, Niacinamide, Glycerin, Phenoxyethanol,...

- Số lô sản xuất: 1226-LO: 05519;

- Ngày sản xuất: 210319; Hạn sử dụng: 210322;

- SCB: 2460/18/CBMP-HN.

- Hướng dẫn sử dụng: Cho một lượng vừa đủ vào lòng bàn tay. Thoa đều khắp mặt sau đó vỗ và massage nhẹ nhàng. Một ngày có thể dùng 2-3 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không sử dụng sản phẩm cho phụ nữ có thai. Bảo quản nơi khô mát tránh ánh sáng mặt trời, để xa tầm tay trẻ em.

(2). Lipstick bee:

* Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2767/18/CBMP-HN ngày 25/5/2018 do Sở Y tế TP. Hà Nội cấp, trong đó:

- Tên Nhãn hàng: LADIES A;

- Tên sản phẩm: LIPSTICK BEE;

- Thông tin về nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin Công ty đóng gói: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam; Số giấy phép kinh doanh: 4700269035; Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đỗ Thị Vân Anh, chức vụ: Giám đốc;

* Thông tin trên nhãn hàng hóa:

- Tên hàng hóa: LIPSTICK BEE;

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa:

+ Tên: Không có tên của tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa;

+ Địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Tên, địa chỉ nhà phân phối: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An, địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam;

- Xuất xứ hàng hóa: Made in Việt Nam.

- Định lượng: 3,5gr;

- Thành phần: Olea europaea oil, Beewax, Tocopheryl acetate,...

- Số lô sản xuất: 1015-LO: 01519;

- Ngày sản xuất: 160119; Hạn sử dụng: 160121;

- SCB: 2767/18/CBMP-HN.

- Cách sử dụng: Thoa nhẹ nhàng sản phẩm lên môi cho đến khi được màu như ý muốn.

- Chú ý: Sản phẩm lành tính có thể sử dụng được cho cả bà bầu và cho con bú. Nên bôi một lớp mỏng trên môi sau đó để khô sẽ giúp son có độ bám và lỳ lâu hơn.

(3). Body Cream Ladies A

 * Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2459/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018 do Sở Y tế TP. Hà Nội cấp, trong đó:

- Tên Nhãn hàng: LADIES A;

- Tên sản phẩm: BODY CREAM LADIES A;

- Thông tin về nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin Công ty đóng gói: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam; Số giấy phép kinh doanh: 4700269035; Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đỗ Thị Vân Anh, chức vụ: Giám đốc;

* Thông tin trên nhãn hàng hóa:

- Tên hàng hóa: BODY CREAM LADIES A;

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa:

+ Tên: Không có tên của tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa;

+ Địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Tên, địa chỉ nhà phân phối: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An, địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam;

- Xuất xứ hàng hóa: Sản xuất tại Việt Nam.

- Định lượng: 150gr;

- Thành phần: Purifeid water, Niacinamide, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Prunus dulcis oil,...

- Số lô sản xuất: 2034-LO: 21319;

- Ngày sản xuất: 180919; Hạn sử dụng: 180922;

- SCB: 2459/18/CBMP-HN.

- Cách sử dụng: Bước 1: Vệ sinh sạch sẽ da bằng sữa tắm đẻ loại bỏ nhanh chóng các bụi bẩn, vi khuẩn bám trên da; Bước 2: Dùng khăn khô thấm hết nước trên da; Bước 3: Dùng tay lấy một lượng kem thoa đều lên toàn bộ cơ thể, massage nhẹ nhàng khoảng 2-5 phút để kem có thể dễ dàng thẩm thấu vào bên trong da; Bước 4: Vỗ nhẹ, sau đó bạn có thể hoạt động bình thường mà không gặp phải trở ngại nào trên da.

- Chú ý khi sử dụng: Sản phẩm sử dụng tốt nhất vào ban ngày khi đi ngoài nắng. Chú ý tắm sạch lại sau khi sử dụng và trước khi đi ngủ. Chỉ sử dụng sản phẩm ngoài da, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm trước khi dùng. Ngừng ngay sử dụng nếu có dấu hiệu bị dị ứng.

(4). Toner Ladies A:

* Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2458/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018 do Sở Y tế TP. Hà Nội cấp, trong đó:

- Tên Nhãn hàng: LADIES A;

- Tên sản phẩm: TONER LADIES A;

- Thông tin về nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin Công ty đóng gói: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam; Số giấy phép kinh doanh: 4700269035; Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đỗ Thị Vân Anh, chức vụ: Giám đốc;

* Thông tin trên nhãn hàng hóa:

- Tên hàng hóa: Toner Ladies A;

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa:

+ Tên: Không có tên của tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa;

+ Địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Tên, địa chỉ nhà phân phối: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An, địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam;

- Xuất xứ hàng hóa: Sản xuất tại Việt Nam.

- Định lượng: 80ml;

- Thành phần: Purifeid water, Glycerin, Calcium Gluconate,...

- Số lô sản xuất: 1231-LO: 07719;

- Ngày sản xuất: 170419; Hạn sử dụng: 170422;

-SCB: 2458/18/CBMP-HN.

- Cách sử dụng: Nên sử dụng sản phẩm ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối sau khi rửa mặt sạch. Lấy một lượng nhỏ sản phẩm lên tay thoa đều kết hợp massage nhẹ nhàng để sản phẩm thẩm thấu vào da tốt hơn.

- Chú ý: Không sử dụng sản phẩm lên vết thương hở, mắt, mũi, miệng....

(5). Gel làm sạch tế bào da chết (Gel removes dead skin cells)

* Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2683/18/CBMP-HN ngày 27/4/2018 do Sở Y tế TP. Hà Nội cấp, trong đó:

- Tên Nhãn hàng: LADIES A;

- Tên sản phẩm: GEL REMOVES DEAD SKIN CELLS;

- Thông tin về nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin Công ty đóng gói: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam; Số giấy phép kinh doanh: 4700269035; Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đỗ Thị Vân Anh, chức vụ: Giám đốc;

* Thông tin trên nhãn hàng hóa:

- Tên hàng hóa: Gel làm sạch tế bào da chết (Gel removes dead skin cells);

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa:

+ Tên: Không có tên của tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa;

+ Địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Tên, địa chỉ nhà phân phối: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An, địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam;

- Xuất xứ hàng hóa: Made in Việt Nam.

- Định lượng: 180ml;

- Thành phần: Purifeid water, Glycerine, Alcohol, Aloe, Carbom-er, ...

- Số lô sản xuất: 1069-LO: 05119;

- Ngày sản xuất: 170319; Hạn sử dụng: 170322;

-SCB: 2683/18/CBMP-HN.

- Cách sử dụng: Sau khi rửa mặt với sữa rửa mặt, bạn lấy một lượng gel vừa đủ thoa và mát – xa nhẹ nhàng trên mặt sau đó rửa lại thật sạch với nước. Một tuần nên sử dụng sản phẩm từ 1-2 lần.

- Chú ý khi sử dụng: Chỉ sử dụng sản phẩm ngoài da.

(6). Sản phẩm mỹ phẩm: Ladies A whitening face cream ban ngày 30g:

* Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2463/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018 do Sở Y tế TP. Hà Nội cấp, trong đó:

+ Tên Nhãn hàng: LADIES A;

+ Tên sản phẩm: LADIES A WHITENING FACE CREAM;

+ Thông tin về nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

+ Thông tin Công ty đóng gói: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

+ Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam; Số giấy phép kinh doanh: 4700269035; Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đỗ Thị Vân Anh, chức vụ: Giám đốc;

* Thông tin trên nhãn hàng hóa:

- Tên hàng hóa: LADIES A WHITENING FACE CREAM;

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa:

+ Tên: Không có tên của tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa;

+ Địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Tên, địa chỉ nhà phân phối: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An, địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam;

- Xuất xứ hàng hóa: Sản xuất tại Việt Nam.

- Định lượng: 30 gr;

- Thành phần: Purified water, Dimethicone/Vinyl, Ethyl Hexanediol,...

- Số lô sản xuất: 1042-LO:03819;

- Ngày sản xuất: 060319; Hạn sử dụng: 060322;

- SCB: 2463/18/CBMP-HN.

- Hướng dẫn sử dụng: Làm sạch da mặt, chấm kem lên 5 điểm và tán đều lên da, massage nhẹ nhàng kết hợp vỗ nhẹ cho kem thấm đều lên da. Sử dụng tốt nhất vào ban ngày trước khi đi ra ngoài.

- Chú ý: Chỉ sử dụng sản phẩm ngoài da, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm trước khi dùng. Ngừng ngay sản phẩm nếu có dấu hiệu bị dị ứng.

Trong số 06 sản phẩm còn tồn để xem xét thực tế việc ghi nhãn thì có 01 sản phẩm Công ty có cung cấp cho đoàn thanh tra xem xét, nhưng trong thời kỳ thanh tra chưa có hoạt động mua bán, đến thời điểm thanh tra đang dừng ở hoạt động nhập về 01 sản phẩm để giới thiệu đến người tiêu dùng biết về sản phẩm, chi tiết cụ thể: Tên sản phẩm: Lipstick bee, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2767/18/CBMP-HN ngày 25/5/2018 do Sở Y tế Thành phố Hà Nội cấp, Công ty chưa có hoạt động mua bán đối với sản phẩm này, tại Công ty chỉ có 01 hộp để làm công tác phát triển thị trường, chưa chính thức bán cho khách hàng (thứ tự 2 tại danh sách hàng hóa tại mục này).Theo đó, có 05 sản phẩm công ty còn tồn thực tế để thanh tra việc chấp hành quy định về nhãn hàng hoá.

Thứ hai: Có 04 sản phẩm công ty kinh doanh tại thời kỳ thanh tra, đến thời điểm thanh tra ngày 01,02/10/2019, đến ngày 28/9/2019 đã bán hết sản phẩm, chi tiết gồm:

(1). Gel phụ khoa Ladies A

* Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2461/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018 do Sở Y tế TP. Hà Nội cấp, trong đó:

- Tên Nhãn hàng: LADIES A;

- Tên sản phẩm: GEL PHỤ KHOA LADIES A;

- Thông tin về nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin Công ty đóng gói: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam; Số giấy phép kinh doanh: 4700269035; Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đỗ Thị Vân Anh, chức vụ: Giám đốc.

* Hàng hóa công ty đã bán hết từ ngày 28/9/2019.

(2). Natural mineral water spray:

* Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2766/18/CBMP-HN ngày 25/5/2018 do Sở Y tế TP. Hà Nội cấp, trong đó:

- Tên Nhãn hàng: LADIES A;

- Tên sản phẩm: NATURAL MINERAL WATER SPRAY;

- Thông tin về nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin Công ty đóng gói: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

- Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam; Số giấy phép kinh doanh: 4700269035; Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đỗ Thị Vân Anh, chức vụ: Giám đốc.

* Hàng hóa công ty đã bán hết từ ngày 28/9/2019.

(3). Ladies A whitening face cream night.

* Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2462/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018 do Sở Y tế TP. Hà Nội cấp, trong đó:

+ Tên Nhãn hàng: LADIES A;

+ Tên sản phẩm: LADIES A WHITENING FACE CREAM NIGHT;

+ Thông tin về nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

+ Thông tin Công ty đóng gói: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

+ Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam; Số giấy phép kinh doanh: 4700269035; Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đỗ Thị Vân Anh, chức vụ: Giám đốc;

* Hàng hóa công ty đã bán hết từ ngày 28/9/2019.

(4). Liptick Ladies A.

* Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 2457/18/CBMP-HN ngày 13/3/2018 do Sở Y tế TP. Hà Nội cấp, trong đó:

+ Tên Nhãn hàng: LADIES A;

+ Tên sản phẩm: LIP TICK LADIES A;

+ Thông tin về nhà sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

+ Thông tin Công ty đóng gói: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương; địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam;

+ Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An; địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam; Số giấy phép kinh doanh: 4700269035; Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đỗ Thị Vân Anh, chức vụ: Giám đốc;

* Hàng hóa công ty đã bán hết từ ngày 28/9/2019.

Theo đó, 04 sản phầm này, đến thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra không có hàng hóa thực tế để xem xét việc chấp hành quy định về nhãn hàng hóa theo quy định.

d). Kết quả kiểm kê hàng hóa:

 Ngày 28/10/2019, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm kê thực tế tài sản, tài sản kiểm kê là sản phẩm mỹ phẩm do Công ty kinh doanh trong thời kỳ thanh tra tồn đến 28 tháng 10 năm 2019 đang có tại kho hàng của Công ty tại thời điểm kiểm kê. Kết quả kiểm kê, Công ty còn 04 loại sản phẩm sau: (1). Ladies A whitening face cream ban ngày 30g; (2). Detox & whitening serum face; (3). Body cream Ladies A; (4). Toner Ladies A. Tại thời điểm kiểm kê, tổng số lượng sản phẩm còn tồn thực tế là 41 sản phẩm; tổng giá trị hàng hóa (tính theo giá bán tại thời điểm của Công ty trên hóa đơn bán hàng) là 2.270.000đ (Hai triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng). (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

e). Xem xét báo cáo thuế năm 2018:

Công ty cung cấp báo cáo thuế (Mẫu số : 01b DNN ngày 31 tháng 12 năm 2018) dành cho doanh nghiệp đáp ứng giả định liên tục; cung cấp bổ sung báo cáo kinh doanh giai đoạn 01/9/2019 đến 28/10/2019 số 02/BC-TAMAN ngày 28/10/2019 của Công ty, hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng, hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng của Công ty khớp với số lượng hàng hóa đã bán, còn tồn kho theo yêu cầu kiểm kê. Qua xem xét, Công ty thực hiện báo cáo thuế theo quy định; nội dung báo kết quả kinh doanh theo yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của Đoàn thanh tra đáp ứng yêu cầu.

2.2. Nhận xét việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh mỹ phẩm của Công ty Tâm An:

- Về mô hình hoạt động: Công ty Tâm An có đủ điều kiện hoạt động kinh doanh mỹ phẩm;

- Công ty chấp hành tốt các quy định về hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật;

- Hàng hóa là mỹ phẩm Công ty kinh doanh trong thời kỳ thanh tra là mỹ phẩm sản xuất lưu thông trong nước Việt Nam, có dấu hiệu vi phạm quy định Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 43 và điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43;

- Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định tại Điều 57, Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010.

3. Kết luận:

3.1. Về hóa đơn: Công ty xuất trình được đầy đủ hóa đơn GTGT theo thực tế hoạt động kinh doanh cụ thể cho từng tên sản phẩm. Hóa đơn mua, bán hàng hóa là hóa đơn GTGT đúng theo quy định. Tổng số thanh tra 12 hóa đơn GTGT mua hàng, 18 hóa đơn GTGT bán hàng. Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hóa đơn chứng từ trong mua, bán hàng hóa.

3.2. Về giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chất lượng hàng hóa: Công ty cung cấp cho đoàn thanh tra 10 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, qua kiểm tra, xác minh: 10 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cung cấp cho Đoàn thanh tra do Sở Y tế Hà Nội cấp theo quy định Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm. Tổng số 10 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường đã đối chiếu với bản gốc và Giám đốc công ty đã xác nhận bằng con dấu của Công ty tại bản phô tô; các Phiếu công bố Đoàn thanh tra xem xét, nghiên cứu, kiểm tra là Phiếu công bố của các sản phẩm mỹ phẩm Công ty báo cáo kinh doanh trong thời kỳ thanh tra, có nhãn sản phẩm; tên hàng hóa; tên tổ chức sản xuất, đóng gói; tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường, phù hợp với tên hàng hóa Công ty mua, bán trong thời kỳ thanh tra, còn hiệu lực thực hiện.

3.3. Về việc thực hiện quy định về nhãn hàng hóa trong quá trình kinh doanh thời kỳ thanh tra:

- Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (Nghị định số 43); sau khi xem xét, đối chiếu việc ghi nhãn sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cho thấy: 06 nhãn sản phẩm công ty đã kinh doanh trong thời kỳ thanh tra không thực hiện đầy đủ và đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cụ thể:

+ Cả 06/06 sản phẩm được xem xét về việc ghi nhãn, trên nhãn hàng hóa đều không có tên của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43, cụ thể: không ghi tên Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương là tổ chức sản xuất sản phẩm theo Công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An cung cấp cho Đoàn thanh tra kiểm tra, xem xét, đối chiếu;

+ 04/06 sản phẩm, trên nhãn hàng hóa có tên hàng hóa ghi bằng chữ nước ngoài, không phải là tiếng Việt theo quy định (Detox & Whitening Serum face; Ladies A whitening face cream ban ngày 30g; Toner Ladies A ; Body Cream Ladies A)  không thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 43.

Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ, dấu hiệu vi phạm của Công ty, cho thấy: tính chất, mức độ vi phạm không xác định yếu tố vi phạm về chất lượng và có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng; số lượng hàng hóa xác định có vi phạm quy định về nhãn hàng hóa không nhiều (tại thời điểm kiểm kê, tổng số lượng sản phẩm còn tồn thực tế là 41 sản phẩm); tổng giá trị 41 sản phẩm mỹ phẩm có vi phạm quy định về nhãn hàng hóa tính theo giá bán tại thời điểm thanh tra trên hóa đơn GTGT bán hàng của Công ty là 2.270.000đ (Hai triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

 Theo đó:                                                   

- Tổ chức liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm là Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Hương, địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam (Công ty Thái Hương) là công ty sản xuất và đóng gói các sản phẩm mà Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An đã kinh doanh trong thời kỳ thanh tra, do vậy: Công ty Thái Hương là tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 43.

- Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An là Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, do chủ quan, và chưa nắm rõ quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa mỹ phẩm sản xuất trong nước, Công ty đã không kiểm tra kỹ nhãn hàng hóa của các sản phẩm đã mua để kinh doanh. Do vậy, có hành vi vi phạm quy định về nhãn hàng hóa trong quá trình kinh doanh trong thời kỳ thanh tra.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

Trong quá trình tiến hành thanh tra, sau khi kiểm tra, đối chiếu với Hóa đơn GTGT mua, bán hàng hóa của Công ty trong thời kỳ thanh tra với thực tế hàng hóa còn tồn đến thời điểm thanh tra chưa cụ thể và để có căn cứ cụ thể về việc đánh giá, xem xét chấp hành quy định về nhãn hàng hóa làm căn cứ để đảm bảo kết quả thanh tra được chính xác, Đoàn thanh tra đã ban hành Quyết định kiểm kê thực tế tài sản là các loại sản phẩm mỹ phẩm do Công ty kinh doanh trong thời kỳ thanh tra tồn đến 28/10/2019 đang có tại kho hàng của Công ty. Thời gian kiểm kê từ 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2019. Kết quả kiểm kê, tổng số sản phẩm mỹ phẩm còn tồn thực tế là 41 sản phẩm (Detox & Whitening Serum face; Ladies A whitening face cream ban ngày 30g; Toner Ladies A ; Body Cream Ladies; tổng giá trị của sản phẩm được xác định giá trên hóa đơn GTGT bán hàng của Công ty tại thời điểm kiểm kê là: 2.270.000đ (Hai triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

5. Kiến nghị biện pháp xử lý:

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; căn cứ Nghị định số 43, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn áp dụng biện pháp xử lý đối với Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An như sau:

- Nhắc nhở đối với Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An về hành vi vi phạm quy định về nhãn hàng hóa trong kinh doanh mỹ phẩm thời kỳ kinh doanh từ 01/01/2018 đến 31/8/2019.

- Yêu cầu phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương khắc phục ngay các nội dung vi phạm quy định về nhãn hàng hóa đối với mặt hàng mỹ phẩm mà công ty kinh doanh trong thời kỳ thanh tra, số liệu cụ thể là 41 sản phẩm mỹ phẩm (chi tiết về hàng hóa vi phạm có tại Biên bản kiểm kê hàng hóa ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Đoàn thanh tra).

- Đề nghị phối hợp với đơn vị sản xuất, đóng gói sản phẩm mỹ phẩm là Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Hương, địa chỉ: Lô CN A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam, rà soát lại việc thực hiện ghi nhãn hàng hóa, nghiên cứu các quy định của pháp luật về thực hiện nhãn hàng hóa là mỹ phẩm sản xuất để lưu thông trong nước để đảm bảo thực hiện đúng quy định về nhãn mặt hàng mỹ phẩm do Công ty Thái Hương sản xuất khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.

Trên đây là Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Công ty TNHH dược, mỹ phẩm Tâm An của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn./.

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập